Seminarium Wprowadzające dla XX Edycji Programu Stypendialnego Deutsche Bundesstiftung Umwelt (PS DBU)

7 lutego 2017 r. laureaci polskiej edycji prestiżowego Programu Stypendialnego dla krajów Europy Środkowowschodniej DBU udali się do Osnabrück, aby wziąć udział w jego pierwszym etapie, czyli tzw. Seminarium Wprowadzającym. W tym roku, poza stypendystami z Polski, których to grupa okazała się najliczniejszą (7-miu laureatów), w seminarium uczestniczyli również stypendyści z następujących krajów: Serbia (4 … More Seminarium Wprowadzające dla XX Edycji Programu Stypendialnego Deutsche Bundesstiftung Umwelt (PS DBU)

Trees are wonderful things! Indeed…

„Trees are wonderful things! Indeed… Dlatego właśnie mój projekt pt.: Dendrochemical analyses as a key to understand the influence of industrial air pollution on forest condition in the 20th and 21st century dotyczy badania drzew, żywych organizmów będących świadkami zmian klimatu, zachodzących procesów geomorfologicznych, czy naturalnych bądź antropogenicznych zanieczyszczeń powietrza. To właśnie zanieczyszczeniami powietrza zajmę się w … More Trees are wonderful things! Indeed…

Woda, góry i strzelectwo… Stanisław Bidowaniec – XX edycja

Kolejnym laureatem XX edycji jest Stanisław Bidowaniec z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji) z tematem: Zastosowanie sieci neuronowych oraz metod uczenia maszynowego w modelowaniu hydrologicznym w kontekście zmian klimatycznych. Projekt będzie realizować na politechnice drezdeńskiej Technische Universität Dresden pod opieką Prof. Dr. Nielsa Schütze, który od dłuższego czasu zajmuje się … More Woda, góry i strzelectwo… Stanisław Bidowaniec – XX edycja