Relacja z Berlina – staż na TU Berlin

Cześć! Tu Ewelina – czas najwyższy na moją relację z Berlina! Staż odbywam na Technische Universität Berlin w Instytucie Ekologii, gdzie biorę udział w projekcie oceny terenów zielonych w mieście pod względem warunków, jakie stwarzają dla zdrowia ludzi – a moja część to zrównoważona gospodarka wodami deszczowymi, czyli tzw. zielona infrastruktura – muldy, ogrody deszczowe … More Relacja z Berlina – staż na TU Berlin