Regulacja fazy hydrolityczej i kwasogennej fermentacji metanowej za pomocą za pomocą wartości pH, Dorota Rzechonek

Głównym celem mojego projektu jest analiza początkowych faz fermentacji metanowej w zależności od warunków pH. Fermentację metanową można podzielić na cztery fazy: hydrolityczną, kwasogenna, octanogenna i metanogenną. Ostatecznym produktem całego procesu jest biogaz, wykorzystywany jako odnawialne źródło energii. Jest to mieszanina gazów, której główny składniki stanowi metan (50-60%). Każda faza fermentacji przeprowadzane jest przez różne … More Regulacja fazy hydrolityczej i kwasogennej fermentacji metanowej za pomocą za pomocą wartości pH, Dorota Rzechonek

Dorota Rzechonek, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ

Program stypendialny DBU umożliwił mi powrót do Lipska. Powrót – ponieważ moja przygoda z tym miastem zaczęła się ponad dwa lata temu, podczas trzymiesięcznych praktyk Erasmus. Wtedy po raz pierwszy miałam okazję pracować w grupie badawczej, zajmującej się tematyką biogazu. Zagadnienie to zainteresowało mnie na tyle, że zaczęłam zastanawiać się nad sposobem powrotu do Lipska … More Dorota Rzechonek, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ